Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 30169196
فرهنگ‌نامه/ شماره ۴


همه ما به نحوی زندگی می‌کنیم.اما چه نوعی از زندگی برای ما لذت‌بخش است؟
فرهنگ‌نامه/ شماره ۴

به گزارش بافق خبر؛

همه ما به نحوی زندگی می‌کنیم.

اما چه نوعی از زندگی برای ما لذت‌بخش است؟

اینکه یک‌گوشه بنشینیم و راحت و آسوده بگوییم هرچه بادا باد، یا آنکه عزم خود را جزم کنیم تا به تک‌تک اهدافمان برسیم؟

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

پس هرکسی در زندگی به دنبال هدفی است.

هدفی که برای به دست آوردنش شرایط و لوازمی نیاز است.

شرایط به دودسته بیرونی و درونی تقسیم می‌شوند:

شرایط بیرونی امکاناتی است که شما برای رسیدن به هدف به آن نیازمند هستید مانند پول، ابزار، همکاری با دیگران و ...

اما شرایط درونی روحیات و باورهایی است که برای دستیابی به هدف باید در شما وجود داشته باشد مانند اراده، پشتکار، امید و ...

شاید مهم‌ترین شرط درونی امید باشد.

اگر شما امید به هدف داشته باشید، ناخودآگاه اراده و پشتکار و هرآن چیزی که برای رسیدن به هدف نیازمند باشد، درونتان ایجاد می‌شود.

 

اما امید چیست؟

امید یعنی ذوق و اشتیاق برای محقق شدن هدف.

اکثر مواردی که آدمی در زندگی و رسیدن به مقصد شکست می‌خورد به دلیل ناامید شدن است‌.

در وهله اول باید به خاطر داشته باشید تنها چیزی که کنترلش بر عهده‌ی شماست،‌ ذهنتان است.

در هنگام ناامیدی مجموعه‌ای از افکار منفی و ناخوشایند بر شما تسلط یافته،‌ باعث عدم تمرکز می‌شوند.

اجازه ندهید این افکار بی‌فایده ذهن شمارا مشغول کرده و از هدف دورتان نماید.

ازآنجاکه امید از شرایط درونی است، پس جایگاهش در دل و ذهن است.

بنابراین وجود و عدم وجود آن در سیطره ماست.

 

هیچ حرکتی را بدون داشتن امید انجام ندهید زیرا با شکست مواجه می‌شوید.

همیشه یادتان باشد امید به زندگی‌ها روح بخشیده و بشر با امید زنده است.

هیچ‌گاه دست از سعی و کوشش برای نائل شدن به هدف برندارید و افکار منفی را از ذهنتان دور بریزید.

دست از "نتوانستن" و "نشدن" بردارید و یک‌بار برای کل زندگی‌تان تغییری اساسی بیافرینید.

امید یعنی تا توان داری، تغییر کنی و به رؤیاهایت برسی.

امید یعنی خدا را در قلب خود احساس کنی و همیشه بر لطف و عنایتش چشم داشته باشی.

امید آب زلالی است که در صورت نوشیدن و بهره‌مندی از آن، بیشتر تشنه می‌شوید و آتش موفقیت درونتان شعله‌ورتر می‌گردد.

پس با امید هرچه‌تمام‌تر به‌سوی هدفتان گام بردارید و تا زمانی که آن را به دست نیاوردید از تلاش و بردباری دریغ نکنید.

 

نویسنده: محمدطاها دهقان‌زادهگفتگو گفتگو