Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 25783158


جنگ و ناامنی در طول تاریخ برای مردم جهان ارمغانی جز درد و کشتار نداشته است.
به گزارش بافق خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بروز جنگ‌های سیاسی و داخلی در کشورهای مختلف جهان در طول تاریخ پیامدهای زیادی را برای مردم بی‌گناه در پی داشته است. گرسنگی، قحطی و کمبود دارو سبب مرگ تعداد زیادی از زنان، کودکان و غیر نظامیان شده است. در سال 1920 که روسیه شاهد جنگ‌های سنگین و قدرت‌طلبانه بود مردم بی‌دفاع جز آوارگی هدیه‌ای نصیبشان نشد.
 
همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید ارمغان جنگ در روسیه برای مردم فاجعه‌بار بوده است. مردم در این تصاویر برای جلوگیری از گرسنگی و مرگ کودکان و انسان‌های ضعیف‌تر را می‌خوردند.


 
 
 
 


گفتگو گفتگو