Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 31406218


همزمان با هفدهم ماه محرم از هیئت های عزاداری در مسجد بین راهی ابوالفضل(ع) بافق با آش حسین پذیرایی شد.

به گزارش بافق خبر؛ همزمان با هفدهم ماه محرم هیئت های عزاداری بافق با حضور در مسجد بین راهی حضرت ابوالفضل(ع) این شهرستان به عزاداری پرداختند.

در پایان این مراسم از هیئت های عزاداری با آش حسین پذیرائی شد.

عکاس/ محمد فتوحی


گفتگو گفتگو