Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 25615922


عدم حضور مسؤلینی که با امضایشان،مشهورترین سرمایه خدادادی بافق در سال ۹۳ به ثمن بخس به یغما رفت؛ از مسؤلین شهرستان گرفته تا استان و صندوق بازنشستگان فولاد، تداعی کننده یک نوع حس ناتوانی در ...

بافق خبر؛دوازدهمین جلسه گزارش دهی کارگروه مطالبات شهرستان در ماجرای واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق پس از گذشتن حدود ۱۰۰ روز از جلسه قبل ،برگزار شد و دستهای آنهایی که باید در ازای قولهای داده شده حرفی برای گفتن می داشتند خالی تر از آن چیزی بود که می شد تصور کرد.
عدم حضور مسؤلینی که با امضایشان،مشهورترین سرمایه خدادادی بافق در سال ۹۳ به ثمن بخس به یغما رفت؛ از مسؤلین شهرستان گرفته تا استان و صندوق بازنشستگان فولاد، تداعی کننده یک نوع حس ناتوانی در برآورده کردن قولهایی داشت که این ناتوانی تنها با بهانه تراشی برای عدم حضور قابل مخفی کاری بود و بس.
البته این موضوع برای همه این آقایان به این حالت صدق نمی کند مثلا درباره مسؤلین استان که حتی یک بار در این جلسات پاسخگویی به مردم حاضر نشده اند شاید این جمله صدق کند که:«پاسخگویی به مردم کیلویی چند»؟و برای اعضای صندوق که فقط یک بار آمده اند بیشتر این ضرب المثل صادق باشد:«ما که خرمان از پل گذشت» اما مسلما مسؤلین شهرستان در زمره این دو قسم نیستند و «خرشان از کرگی دمی نداشته».
در این جلسه کارگروه حضور مردم اگر چه نسبت به جلسه یازدهم پررنگ تر بود اما بی شک قدرت این حضورها با گردن گلفتی بندهای مهم صورتجلسه ۹۳/۶/۹ همخوانی ندارد هرچند باید به مردم حق داد که از قولهای پوشالی بر زمین مانده خسته شده باشند و چه بسا این خستگی روزی از جایی دیگر زخم باز کند مانند آنچه در سالهای ۹۰ و ۹۳ و دهه های قبلش اتفاق افتاد.
به نظرم در بین سخنانی که از زبان پاسخگویان جلسه دوازدهم به گوش رسید شاید سخنان نماینده شرکت سنگ آهن مرکزی بافق از همه مایوس کننده تر و صراحت و اعتراض رئیس شورای اسلامی شهر بافق آنجایی که از تلاش برخی از مسؤلین شهرستان برای تعطیل کردن جلسات پاسخگویی برای شانه خالی کردن از تعهداتشان سخن گفت؛ ازهمه قابل تامل تر بود.
از طرفی حضور تمام اعضای شورای اسلامی شهر بافق بعد از چندین جلسه،کاسته شدن از شعارهای توخالی ، وعده های بی پشتوانه و زبان بازی های فریبنده!! و عدم ارائه آمارهای غیر واقعی از پیشرفت امور، از محسنات این جلسه و نشان از صداقت مسؤلین با مردم داشت و این جمله مهم که کاری که باید بشود ،نشده ،به گونه ای که کسی از فرماندار غیربومی تازه کار بافق این جمله تکراری و دروغ آگاهانه را نشنید که:« جاده بافق – یزد تا پایان سال به بهره برادری می رسد».
محمد علی قاسم زاده

بافق فرداگفتگو گفتگو