انتخاب صباغیان به‌عنوان منشی دوم فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس - نمایش محتوا - بافق خبر
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 31388292


محمد رضا صباغیان به‌عنوان منشی دوم فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس انتخاب شد.

به گزارش بافق خبر به نقل از خانه ملت؛ انتخابات هیئت‌رئیسه فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بر این اساس داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان، کربال و کوار در مجلس به‌عنوان رئیس این فراکسیون، شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر به‌عنوان نایب‌رئیس اول، محمود نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار به‌عنوان نایب‌رئیس دوم، رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید به‌عنوان سخنگو، سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی به‌عنوان منشی اول و محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق، مهریز، ابرکوه و خاتم به‌عنوان منشی دوم فراکسیون معادن و صنایع معدنی مجلس انتخاب شدند.گفتگو گفتگو