Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 25964893


کارگران یکی از معادن بافق انجمن صنفی را تجربه کردند که وقتی پای منافع سیاسی به میدان باز شد دیگر حقوق و مشکلات کارگری برایشان معنی نمیداد و لیدرهای آن غلام حلقه به گوش سیاسیون شدند.

به گزارش بافق خبر؛انجن صنفی کارگری بافق در دهه 80 با حضور تعدادی از کارگران ییک از شرکتهای معدنی تشکیل شد.انجمنی که آن روزها پا به میدان گذاشت تا مشکلات کارگری را پیگیری کند.در ابتدای امر این انجمن خوب پیش می رفت تا اینکه چندین سطح ارتباطی در آن تشکیل شد.سطح اول آن شب ها در باغ های هنسک و مبارکه و ... گرد هم می آمدند و برنامه ریزی می کردند و خطوط قرمزخود را ترسیم می کردند.سطح دوم چیزهای کمتری از سطح اول این مجموعه میدانستند و در نهایت سطح سوم کارگران معمولی بودند که می بایست برنامه های آنها را ندانسته اجرا کنند.

قانون تبدیل وضعیت کارگران در دولت دهم اجرا شد و تعدادی از کارگران تبدیل وضعیت شدند و تعدادی دیگر از این قانون جا ماندند و صدایی از این انجمن در نیامد.

لیدرهای این انجمن در سال 90 در اعتراض به انتخاب مدیرعامل غیربومی برای این معدن بزرگ معرکه گردانی حساب شده ای می کردند و با برنامه ریزی قبلی به آتش زیرخاکستر مطالبات مردمی و کارگری دمیدند و اتفاقات سال 90 رخ داد.

مدیر بومی مورد نظر آنها شخصی بغیر از دکتر بود که در آن ایام هنوز حکمی برای کسی زده نشده بود ناگهان شبانه سطح شهر پر از پارچه های یک دست تبریک به مدیر مورد نظرشان شد اما در کمال تعجب وقتی متخصص معدن بسمت مدیرعاملی انتخاب شد تاکتیک خود را برای به کرسی نشاندن شخص مورد نظرشان عوض کردند.

مدیرعامل جدید دست انها را خوانده بود.بر خلاف عموم مردم ریشه تحرکات را شناسایی کرده بود و قراردادهای کلانی که با بعضی شرکتهای تازه به دوران رسیده منعقد شده بود لغو کرد.

سطح اول این انجمن طبق دستوری که از لیدر یکی از احزاب سیاسی شهر گرفته بودند وارد تخریب رقبای خود شدند.

هنوز چند ماهی از مدیریت مدیرعامل بومی جدید نگذشته بود که تخریب های خود را شروع کردند اما در کنار آن از واژه دلسوزی استفاده می کردند.

بررسی شد و معلوم شد چون آن مدیر باج نمی داد صدای این افراد در آمد.

اواخر سال 90 ناگهان خبر برکناری این مدیر بومی منتشر شد.افرادی که به نام کارگران انجمن زده بودند تا مشکلات آنها را پیگیری کنند و در سال 90 به دستور بعضی افراد معرکه گردانی می کردند سکوت مرگبار گرفتند.

دیگر نمی گفتند مدیر بومی می خواهیم.دیگر نمی گفتند یک متخصص باید امورات معدنی را مدیریت کند .

مدیر بومی دیگری بر صندلی این شرکت معدنی بزرگ نشست.وعده ها شروع شد.لیدرهای این انجمن که از کارگران پله ترقی برای خود ساخته بودند هر کدام به منصبی در شرکت رسیدند.بعضی از آنها چندین منصب را اشغال کردند.

ادامه دارد...رضا
افردای که ایام سال 90 بر گرده کارگران سوار شدند و پستهای زیادی در سنگ آهن و شرکتهای تابعه گرفتند با چه رویی می خواهند دوباره وارد میدان انتخابات شورای شهر شوند.آقای ع.ی دستتان برای مردم و کارگران رو شده است.
پست شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۲۰:۱۲
سالار
از بافق خبر می خواهیم میزان دارایی های لیدرهای این انجمن صنفی را از انها مطالبه کند
پست شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۲۰:۰۸
شاهد
عالی بود کاملا بر اساس واقعیات تاریخ نگاری کردید تاریخ خود بر همه چیز شهادت خواهد داد.
پست شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰
تنها
متاسفانه همه آنها به نان و نوایی رسیدند یکی در آهنشهر یکی در بهداری و چند نفر دیگر در سنگ آهن
فقط من کارگر باید چوبش را بخورم
پست شده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۰

گفتگو گفتگو