Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 21199901
کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی:


عبدالحسین رضایی پور گفت:با توجه به شرایط خشک و بیابانی حاکم بر شهرستان بافق، ایجاد صنایع کم آبخواه باید در دستور کار قرار گیرد.

یکی از کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی بافق در گفتگو با خبرنگار بافق خبر؛ گفت:خدا را شاکریم که مناسبتهای مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست ما رو به دادن شعار و انجام حرکات نمادین متمایل می کند. این اقدامات ناچیز از بی تفاوت بودن بهتر است، اما خیلی کم است و جای کار بسیار بیشتر از این دارد.

عبدالحسین رضایی پور در خصوص وضعیت خشکسالی در بافق بیان داشت:خشکسالی پدیده ای خزنده است که موجب تشدید روند بیابانزایی می شود. اگر نگاهی به آمارهای بارش در چند سال گذشته بیندازید متوجه خواهید شد که بروز دوره های خشکسالی و ترسالی به طور متوسط سیکل 10 الی 15 ساله ای را طی می کنند. این بدان معنی است که اگر شرایط اقلیمی دست خوش تغییرات شدیدی نشود، بعد از گذشت حدود 15 سال خشکسالی به دوره ترسالی خواهد آمد و برعکس. اما ممکن است یک دوره ترسالی 5، 6، و یا کمتر و بیشتر طول بکشد و برعکس هم ممکن است یک دوره خشکسالی کمتر و بیشتر طول بکشد.

وی افزود:اصولا تصور عموم این است که بعد از دوره های خشکسالی، یک دوره ترسالی خواهیم داشت. اما این تصور مربوط به سالیان پیش است که اقلیم دچار تغییر نشده بود و این همه آلودگی و فشار به منابع طبیعی وجود نداشت.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد:به احتمال قریب به یقین و با وجود مشکلات متعدد زیست محیطی فعلی،دوره ترسالی با تصوری که عموم دارند نخواهد آمد و اگر هم ترسالی بشود دیگر خبری از برفهای یک متری و دو متری و بارشهای منظم و تاثیرگذار نخواهد بود و لذا فشار بر منابع طبیعی به ویژه منابع آبی ،دیگر جبران نخواهد شد.

رضایی پور با اشاره به چالش زیست محیطی کم آبی در بافق اظهار داشت: بنابر نظر متخصصان منابع طبیعی و با توجه به شواهد موجود اگر یک سفره زیرزمینی تخلیه شود، برای احیای مجدد آن در صورتی که شرایط متعارف باشد حداقل 500 سال زمان لازم است تا سفره آبی احیا شود.

وی تاکید کرد:با توجه به جمیع جهات و کلیه مشکلات موجود، اولویت اول شهرستان بافق و مناطق بیابانی، مشکلات مربوط به منابع آبی است. با محدود شدن و کاسته شدن شدید از کمیت آن، کیفیت آب نیز دچاد تغییرات شدیدی شده است.

پژوهشگر واحد آموزش و پژوهش سنگ آهن مرکزی بافق در پاسخ به این سوال که وضعیت نیریو متخصص محیط زیستی و منابع طبیعی چگونه است گفت:از نظر نیروی متخصص منابع طبیعی و محیط زیست خوشبختانه شهرستان بافق کمبود محسوسی ندارد و انشاا... از نیروهای بومی و متعهد و متخصص هر چه بیشتر استفاده شود. و این مهم با دست پرتوان و همت والای نماینده محترم مجلس محقق خواهد شد تا در آینده ای نزدیک از تمام ظرفیتهای منابع طبیعی شهرستان استفاده گردد.

این کارشناس محیط زیست در تعریف عامیانه از بیابانزایی گفت:در هر جایی که بنا به هر دلیلی از میزان توان تولید بیوماس کاسته شود بیابانزایی اتفاق افتاده است. مثلا اگر در یک منطقه از هر هکتار 1000 تن محصول برداشت می شده و اکنون 999 تن محصول برداشت شود، آنجا بیابانزایی اتفاق افتاده است.

وی افزود:بیابانزایی مختص مناطق خشک نیست، در شمال و غرب کشور هم بیابانزایی به شدت در حال گسترش است. بنابراین حتی در محیطهای دریایی هم می تواند بیابانزایی اتفاق بیفتد.

رضایی پور تاکید کرد:با توجه به شرایط خشک و بیابانی حاکم بر شهرستان بافق، ایجاد صنایع کم آبخواه باید در دستور کار قرار گیرد.

ما باید به طبیعت احترام بگذاریم و این وظیفه ماست. ما متعلق به طبیعتیم، نه ارباب آن.گفتگو گفتگو