Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 4053016


آزمون رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که در دانشکده فنی و مهندسی در دو نوبت صبح و عصر روزهای مذکور برگزار شد، تعداد ۳۳۸ نفر داوطلب برای ورود به دانشگاه آزاد اسلامی با هم به رقابت پرداختند.

همزمان با سراسر کشور، آزمون رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۱۵ و ۱۶/۴/۹۱ در واحد دانشگاهی بافق برگزار شد.

به گزارش بافق نیوز ، مهدی اسلام زاده _ معاون آموزشی واحد بافق _ با اعلام این خبر گفت : در این آزمون که در دانشکده فنی و مهندسی در دو نوبت صبح و عصر روزهای مذکور برگزار شد، تعداد ۳۳۸ نفر داوطلب برای ورود به دانشگاه آزاد اسلامی با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود: در آزمون امسال ۱۷۲ نفر از داوطلبان شرکت کننده را خواهران تشکیل می دادند.


گفتگو گفتگو