Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 30014325
فرهنگ‌نامه /شماره ۳


بارها اتفاق افتاده که در میان جمعی بودید و افراد را با توجه به رفتاری که از خودشان نشان می‌دهند ، "خوش‌اخلاق یا بداخلاق" توصیف کردید.
فرهنگ‌نامه /شماره ۳

به گزارش بافق خبر؛

اما منظور از اخلاق چیست؟

اخلاق ؛ به مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهایی می‌گویند که بر اساس آن‌ها ، رفتار اشخاص درست یا نادرست تلقی می‌شود.

از تعریف متوجه می‌شویم که اخلاق ، یک معیار است و رفتار انسان‎ها آن‌ها باید هرچه بیشتر به این معیار نزدیک شود.

اخلاق به‌قدری حائز اهمیت است که پیامبر اکرم در حدیثی می‌فرمایند : "من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی را به اتمام و اکمال برسانم"

اخلاق به دوشاخه تقسیم می‌شود : اخلاق اجتماعی و اخلاق فردی.

اخلاق فردی ؛ ارزش‌ها و ویژگی‌های خاص هر انسان است مانند صبر ، توکل ، اعتمادبه‌نفس و ...

اما اخلاق اجتماعی عبارت است از رفتارها و ارزش‌های انسان در برابر دیگران مانند نیکوکاری ، عدالت ، آداب معاشرت و ...

اگرچه اخلاق فردی بر اخلاق اجتماعی تأثیر می‌گذارد و مهم است اما شخصیت آدمی بر مبنای اخلاق اجتماعی اوست.

به‌راستی‌که اگر رفتار تمام اعضای جامعه بر اساس اخلاق باشد ، زندگی اجتماعی ما دگرگون خواهد شد و تنها اعمال نیک در جامعه پدیدار می‌شود.

اخلاق به‌اندازه‌ای در جامعه کنونی ما ضرورت دارد که در صورت عدم وجود آن ، شاهد مرگ جسمانی و سرکوب روح در مقیاسی گسترده هستیم.

راننده پرخاشگری که به دلیل تصادفی کوچک با طرف مقابلش درگیر شده و ناخواسته باعث مرگ او می‌شود.

و یا پدر و مادری بی‌مسئولیت که با رفتاری بی‌ملاحظه در برابر فرزندشان ، روح و انگیزه و استعداد او را نابود می‌کنند.

آسیب‌های اجتماعی نظیر "دعوا و درگیری ، هتک حرمت ، تجاوز به کودکان" همه و همه به کمبود اخلاق ، فقدان آموزش و عدم آسیب‌شناسی برمی‌گردد.

مواردی که هرروز مقابل چشم ما اتفاق می‌افتد و به دلیل کثرت آن‌ها ساده از کنارشان می‌گذریم.

فارغ از آن‌که شاید یک‌زمان برای خود و خانواده‌ی مان رخ بدهد ...

نویسنده : محمدطاها دهقان‌زاده



گفتگو گفتگو