Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 22644201
رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت بافق:


رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت بافق گفت:بدلیل اینکه افرادی در زمینه فروش قلیان سرمایه گذاری و پروانه کسب اخذ کردند نمی توان همین امروز اقدام کرده و آن را تعطیل کنیم.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت بافق در گفتگو با خبرنگار بافق خبر؛در خصوص پیگیری لغو پروانه عرضه قلیان و تنباکو در بعضی از مغازه های بافق گفت: ما در اینخصوص نمیتوانیم خودسرانه عمل کنیم و فقط در چهارچوب قوانین اقدام خواهیم کرد .

ولی الله رنجبر افزود:از صدور پروانه جدید جلوگیری خواهد شد و جمع آوری صنوفی که در حال حاضر فعال و با اخذ پروانه مشغول هستند ضوابط وقوانین خاص خود را دارد .

وی از سرمایه گذاری و برنامه ریزی بعضی افراد در زمینه فروش قلیان و تنباکو گفت و اظهار داشت: بدلیل اینکه افرادی در این زمینه  سرمایه گذاری و پروانه کسب اخذ کرده اند نمی توان همین امروز اقدام کرده و آن را تعطیل کنیم. 

رنجبربا تاکید بر این موضوع که آنچه به ما ابلاغ می شود اجرا می کنیم بیان داشت:ما نمیتوانیم خودسرانه اقدامی انجام دهیم  منتظریم در سطح کلان اقداماتی انجام شود چون این معضل مخصوص شهرستان بافق نیست وآنچه برای ما ابلاغ شود طبق آن عمل خواهیم کرد.

رئیس صنعت،معدن و تجارت بافق گفت: ابلاغیه قبلی جهت جلوگیری از صدور پروانه جدید بوده است نه بستن مغازه های جاری وفعلی، که ما هم برهمین اساس اقدام میکنیم .

وی در پایان گفت : سعی ما براین است که نظرات مردم را به مراجع بالاتر ارجاع دهیم ومردم نیز حق دارند که گله مند باشند ارگانهای متعددی در این قضیه دخیل هستند و کار میکنند ما هم آنچه در حیطه وظیفه خودمان باشد انجام خواهیم داد و منعکس میکنیم وتا قانون جدیدی ابلاغ نشود نمیتوانیم به صورت خودسر عمل کنیم در صورتی که  ما هم مخالف این قضیه هستیم.

گفتنی است رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت بافق خردادماه سال جاری با ابراز تاسف از فروش قلیان در دو مکان اصلی بیان داشت: طبق قانون جدید رسته قلیان فروشی حذف شده و دیگر هیچ مجوزی در برای فروش قلیان داده نخواهد شد و در مورد دو مغازه ای هم که قبلا مجور گرفته اند از مراجع قانونی استعلام شده و طبق دستورالعملی که ارسال می کنند برخورد خواهد شد.

 

انتهای پیام/ز.اگفتگو گفتگو