Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 25890071
همه آن چیزکه باید در مسکن پردیس بافق مشخص شود؛


رئیس اداره محیط زیست بافق در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن ساخت زمین های شهرک پردیس گفت: شرکت پردیس در سال۷۰مجوز یک ساله ای را از محیط زیست گرفت قبل از اینکه کارخانه کاشی یا فولادی باشد بعد از ۱۸سال شروع به کار کرده است.

با توجه به واگذاری زمین های شهرک پردیس توسط تعاونی مسکن شرکت سنگ آهن به کارمندان شرکت،با توجه به خرید و فروش این زمین ها و خبرهای رسیده در مورد مشکل دار بودن اسناد زمینهای شهرک پردیس خبرنگار بافق خبر از طریق مسئولین موضوع را پیگیری کرد؛ رئیس اداره محیط زیست بافق در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن ساخت زمین های شهرک پردیس گفت: شرکت پردیس در سال۷۰مجوز یک ساله ای را از محیط زیست گرفت قبل از اینکه کارخانه کاشی یا فولادی باشد بعد از ۱۸سال شروع به کار کرده است والان در حیطه اداره راه وشهرسازی می باشد و باید با طرح جامع شهر هم خوانی داشته و بر آن نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: تعاونی مسکن هنوز از ما مجوزی نخواسته چون در حریم شهر است مجوز را باید راه وشهرسازی یا شهرداری بدهد.

کوچک زاده معاون اداره کل محیط زیست هم در این خصوص گفت: هرنوع تغییر کاربری یک زمین در محدوده شهر در کمیسیون ماده۵اتفاق می افتد که باحضور ادارات مختلف در خارج ازمحدوده وحریم شهر در کارگروه امور زیربنایی بررسی می شود سوال این جاست که آیا این کار انجام شده است یا نه اگر نشده پس از کل ادارات نظر گرفته نشده است واستناد به نظر محیط زیست جوابگوی کارنیست وباید در کارگروه مطرح شود.

این مقام مسئول ادامه داد: یک سری ادارات در کمیسیون ماده۵با محوریت اداره مسکن وشهرسازی عضو هستند وبا حضور کلیه ادارات ذیربط این کارگروه تشکیل می شود و در خصوص کاربری ها تصمیم گیری می شود اگر چنین کارگروهی تشکیل شده وما هم به عنوان عضو نظر دادیم مغایرتی با ضوابط ما نداشته است اما اگر این کارگروه یا کمیته تشکیل نشده باید تشکیل شود ونمی شود بدون تشکیل کمیسیون ماده۵یا کارگروه امور زیربنایی چنین تغییر کاربری اتفاق بیفتد.

کوچک زاده اظهار داشت: در کمیسیون ماده ۵طرح های توسعه آینده شهر، جهت توسعه و جانمایی صنایع را نگاه می کنند بعد در این خصوص اظهار نظر می کنند واگر نشده باشد این کار از نظر فنی ایراد دارد.

معاون مدیرکل محیط زیست بیان کرد: در سال ۷۰که این مجوز صادر شد جانمایی محل سکونت در نزدیکی صنایع که باید۱۵۰۰متر فاصله داشته باشد حریم را رعایت کردند.

مهندس کوچک زاده در پایان گفت: به نظر من باید از فرمانداری پرسیده شود که در طرح جامع شهرستان بافق اینجا به عنوان چه کاربری پیش بینی شده است اگر داخل محدوده یا داخل حریم است باید تغییر کاربری می گرفته است.

انتهای پیام/ع.عگفتگو گفتگو