Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 30845378
عزت‌الله یوسفیان‌ملا:


عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در دولت جدید تاکنون هیچ جلسه‌اى نداشته است.

به گزارش بافق خبر؛ عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از عدم برگزاری نشست‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جدید انتقاد کرد.

وی با اعلام اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در دولت جدید تاکنون هیچ جلسه‌اى نداشته است، عدم برگزاری این جلسات را اتفاقی نامبارک در راستای مبارزه با مفاسد دانست.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین با تاکید بر اینکه با حضور معاون اقتصادى ریس جمهور ترکیب اعضا ستاد در ابهام است، خاطرنشان کرد: ریاست ستاد در تمام دولت‌ها با معاون اول بوده که در پیشرفت و اجراى مصوبات تاثیر شایان توجه داشته است.

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه مردم منتظر برخوردهای قاطعانه با مفسدان اقتصادی هستند، عدم برگزاری جلسات این ستاد را بسیار نگران کننده دانست.

فارسگفتگو گفتگو