Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 34179149


پس از بارش های بهاری چند روز گذشته در بافق ، وقتی که دل در گرو طبیعت بسپاری روان آبها و رود خانه های اتفاقی که بوجود آمده، چشم هر رهگذری را به خود فرا می خواند!

به گزارش بافق خبر؛ پس از بارش های بهاری چند روز گذشته در بافق ، وقتی که دل در گرو طبیعت بسپاری
روان آبها و رود خانه های اتفاقی که بوجود آمده،
چشم هر رهگذری را به خود فرا می خواند!
آری اینجا دریاچه بختگان " یا مهارلو نیست !!
کویر پیرامون بافق ، دریاچه بند خاکی قطرم ..
باجلبک های سبززیبای نقش بسته بر آن ....

عکاس/  کاظم یاوری بافقی


گفتگو گفتگو