Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 4053026


از مراکز اوقات فراغت و طرح های در حال اجرا ی هجرت 3دانش آموزی توسط کارشناسان حوزه پرورشی فرهنگی استان بازدید بعمل آمد

از مراکز اوقات فراغت و طرح های در حال اجرا ی هجرت 3دانش آموزی توسط کارشناسان حوزه پرورشی فرهنگی استان بازدید بعمل آمد

جمعی از کارشناسان حوزه پرورشی فرهنگی استان به اتفاق قاسمزاده معاون پرورشي مديريت از کلاس های طرح اوقات فراغت و نیز طرح هجرت 3 شهرستان بافق بازدید نمودند کانون های فرهنگی تربیتی شهید باهنر  فجرو نیز کانون های محلات (13 آبان،زهره،استخر لاله،هنرستان هدف ،شیخ محمد تقی بافقی )مکان های مورد بازدید آنان بود . همچنین کارشناسان اداره کل از نزدیک در جریان فعالیت های دانش آموزان در قالب طرح هجرت قرار گرفتند.یادآور می شود امسال 250 نفر از دانش آموزان در طرح هجرت 3 مشغول فعالیت می باشند.

گفتگو گفتگو