طرح ویزیت و نیازسنجی تجویز اقدامات توانبخشی و توانپزشکی اجرا شد - نمایش محتوا - بافق خبر
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 31479082


به مناسبت تکریم مقام و منزلت سالمندان،طرح ویزیت و نیازسنجی تجویز اقدامات توانبخشی و توانپزشکی در مرکز جامع توانبخشی معلولین و سالمندان رحمت بافق اجرا شد.

به گزارش بافق خبر به نقل ازروابط عمومی بهزیستی بافق به مناسبت تکریم مقام و منزلت سالمندان،طرح ویزیت و نیازسنجی تجویز اقدامات توانبخشی و توانپزشکی در مرکز جامع توانبخشی معلولین و سالمندان رحمت بافق اجرا شد.

این طرح در راستای ایجاد فضای مناسب و اقدامات توابخشی و توانپزشکی صحیح جهت بهره مندی این بزگواران از سلامت جسم و روان در دوران سالمندی، به صورت رایگان انجام پذیرفت.

هم و غم مسئولین و خانواده ها بر این است که جایگاه و حقوق فردی و اجتماعی سالمندان گرامی حفظ شود.

مصداق بارزخدمت به این قشر با تجربه، مناسب سازی معابر، اماکن و همچنین حفظ احترام ومنزلت این شایستگان الهی است چرا که نگاه خداوند متعال به افراد و جامعه از نگاه این بزرگواران متجلی می شود.

لازم است بدانیم،سوای فواید معنوی وجود سالمندان برای جامعه، تجربیاتشان برای امور دنیوی و حتی اخروی نیز چراغ هدایت خواهد بود.


گفتگو گفتگو