Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 4053126
حسین ندافیان در نشست هم‌اندیشی فرهیختگان بافق:


برای سازندگی و توسعه عمرانی و فرهنگی شهرستان همواره خرد جمعی، کارسازترین اصل بوده و هر مسئولی برای پشیبرد اهداف خود نیاز به این پشتوانه دارد.

حسین ندافیان در نشست هم‌اندیشی فرهیختگان بافق با حضور امام جمعه، جمعی از فرهیختگان و مدیران سابق دستگاه‌های اجرایی بافق با اشاره به نقش مهم و سازنده هم‌فکری و بهره‌مندی از توان این قشر اظهار داشت: برای سازندگی و توسعه عمرانی و فرهنگی شهرستان همواره خرد جمعی، کارسازترین اصل بوده و هر مسئولی برای پشیبرد اهداف خود نیاز به این پشتوانه دارد. وی با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای بلند مدت و هدفمند از سوی فرهیختگان شهرستان بافق افزود: در طراحی و برنامه‌ریزی برای ایجاد هماهنگی و هم‌فکری قشر فرهیخته، استفاده از تجربیات همه قشرها باید سرلوحه کار قرار گیرد و محدود به افراد خاصی نباشد. فرماندار بافق بیان کرد: در راستای توسعه پایدار و به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در به کارگیری توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی نخبگان و فرهیختگان، شناسایی و استفاده از همه ظرفیت‌های شهرستان بافق امری ضروری است. وی مساعدت، هم‌فکری و همدلی و شناخت پتانسیل‌ها و فرصت‌های شهرستان بافق را در ایجاد برنامه‌ای مدون برای توسعه و آبادانی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و عمرانی ضروری عنوان کرد و گفت: توجه به سرمایه‌های انسانی و پتانسیل و ظرفیت‌های موجود شهرستان و استفاده از تجربیات نخبگان راهبرد اساسی در این زمینه است. ندافیان همراهی این قشر با مسئولان شهر را خواستار شد و تصریح کرد: فرهیختگان به عنوان بازوان و مشاوران فکری برای شهر باید برای توسعه و پیشبرد برنامه‌های تدوین شده و قابل اجرای مربوط به شهرستان هم‌فکری کنند. فرماندار بافق همچنین به برنامه‌ریزی برای تدام جلسات فرهیختگان بافق اشاره کرد و گفت: استفاده از فکر و اندیشه بزرگان برای پیشرفت سریع و بنا کردن آینده‌ای روشن برای جامعه مسئولیت بزرگ امروز نخبگان و مسئولان است. وی، همراهی قشرهای مختلف فرهیخته بافقی با مسئولان اجرایی شهر برای پیشبرد اهداف نظام را مهم عنوان کرد.

گفتگو گفتگو