Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 25885944
محمدهادی سمتی:


"نسل جوان کنونی بسیار توانا‌تر، آگاه‌تر و هوشمندتر از نسل اول انقلاب هستند."
محمدهادی سمتی:

به گزارش بافق خبر؛ "نسل جوان کنونی بسیار توانا‌تر، آگاه‌تر و هوشمندتر از نسل اول انقلاب هستند."

این جمله را رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در دیدار اخیر با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بیان کردند.

بررسی بیانات آقا نشان می دهد که ایشان به حرف هایی که می گویند دقت زیادی دارند و تعریف ها و نکوهش های ایشان فله ای نیست.

وقتی ایشان می گویند نسل جوان فعلی از نسل اول انقلاب هوشمند تر هستند معنایش این است که تمامی حوادث و رخدادهای اطراف را دقیق تر درک و تحلیل می کنند.

این سخن آقا را باید به گوش کسانی رساند که تصور می کنند چون دوران قبل از انقلاب را شاهد بوده اند و چون در پشت خاکریزهای جبهه با دشمن بعثی به نبرد پرداخته اند پس حتما و قطعا بیشتر و بهتر می فهمند.!

به نظر می رسد یکی از تفاوت های نسل فعلی با نسل اول این است که جوانان انقلاب ندیده و جنگ نرفته، مصلحت سنجی های بی مورد ندارند و آن جا که باید از کیان انقلاب حمایت کنند وارد میدان می شوند. برخلاف برخی از افراد نسل اول که عبای مصلحت بر سر کشیده اند و سکوت را بر فریاد ترجیح می دهند.

برخی از نسل اولی ها هرچند دوران طاغوت را دیده اند و یاغی گری های صدام و حامیانش را لمس کرده اند اما تصور می کنند که آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت. خیال خام دارند که دشمن را بیرون کرده اند و راهش را مسدود ساخته اند و ماجرا را تمام یافته شده می پندارند و خود را فاتح میدان نبرد می دانند.

در زمان جنگ برخی شعار می دادند جنگ جنگ تا پیروزی اما حضرت روح الله فرمود این غلط است. باید بگوئید جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم.

و نسل جوان فعلی می داند فتنه هنوز باقی است پس نبرد ادامه دارد...

نسأل الله منازل الشهداء

محمد هادی سمتی

پنجشنبه شانزدهم دیماه 1395گفتگو گفتگو