Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 30340880


شب گذشته نشست خبری شورای شهر و شهردار بافق با خبرنگاران برگزار شد.
گفتگو گفتگو