Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 30449785
یادداشت/


نماینده مجلس باید صدای مردم باشد و از بلندگوی خانه ملت برای حل مشکلات مختلف استفاده کند.
یادداشت/

بافق خبر؛

نماینده حق دارد مخالف باشد

نماینده مجلس باید صدای مردم باشد و از بلندگوی خانه ملت برای حل مشکلات مختلف استفاده کند.

محمد رضا صباغیان در طول مدتی که به مجلس راه یافته است از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده و مشکلات را در مقیاس ملی و فرا استانی برجسته ساخته است.

در جلسه معرفی وزرا نیز او در قامت مخالفت با طرح کلی پیشنهادی دولت ظاهر شد و با صراحت لهجه به بیان مطالب پرداخت.

نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور در بخش زیادی از سخنانش شفاف سازی مسائل را خواستار شد و از بیان حرف های کلی و غیر قابل سنجش انتقاد کرد.

او همچنین در بخش پایانی با بیان یک حکایت تأکید کرد که باید نسبت به مسئله رانت خواری و فساد بصورت ریشه ای عمل شود و تا دست داروغه ها قطع نگردد مشکل حل نخواهد شد.

بنده معتقدم جناب آقای صباغیان خارج از هرگونه تقسیم بندی سیاسی یک شخصیت آرمان گرا دارد و این را در نطق ها و مصاحبه های خود نیز به خوبی نشان داده است. آرمان گرا بودن بسیار مطلوب است و چنانچه با دانش افزایی و اشراف اطلاعاتی همراه بشود سکوی پرتابی به سمت حل مسائل خواهد بود.

نکته بعدی این است که هر نماینده حق دارد نسبت به برنامه های دولت مخالفت کند و انتقادهای منطقی خودش را از جانب ملت مطرح سازد. بنابر این نباید توقع داشته باشیم که نماینده ما با تمام سیاست های یک دولت موافق باشد و بر طبل تحسین بکوبد. نماینده زبان مردم است با همه سلایق و نظرات گوناگون و نمی توان انتظار داشت آن چه یک طیف یا جریان خاص می پسندند بر زبان او جاری گردد. این مسئله در مورد محمد رضا صباغیان قابل توجه تر است چون او نماینده پنج شهر است و تنها نماینده بافق نیست و قرار نیست هر آن چه بافقی ها یا هرکدام از چهار شهر دیگر ترجیح می دهند مورد توجه نماینده قرار بگیرد و خواسته بقیه موکلانش نادیده گرفته بشود.

برخی چنین می پندارند که مخالفت صباغیان با سیاست های دولت دوازدهم باعث می شود تا او به عنوان حامی  جناح اصولگرا و جبهه پایداری شناخته شود. اولاً باید از این دوستان پرسید که آیا مخالفت را برای نماینده یک حق می دانند یا خیر و ثانیاً آیا هرنماینده ای که با سیاست های یک دولت مخالف باشد لزوماً به معنای مخالفت فکری و جریانی او با آن دولت است؟

به نظر می رسد این قدری تنگ نظری و سطحی انگاری است که ما هر مخالف یا موافقی را در قالب حزب و جریان خاصی قرار بدهیم و بخواهیم از آن نتیجه مطلوب خودمان را استخراج کنیم.

محمد هادی سمتی

پنجشنبه بیست و ششم مرداد 96گفتگو گفتگو