Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 30586272


شورای پنجم بافق مانند همه شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر ایران با انتخاباتی داخلی برای تعیین رئیس ونائب رئیس و بقیه سمتهایی که عرف است در بین اعضا تقسیم شود آغاز بکار کرد.

بافق خبر؛شورای پنجم بافق مانند همه شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر ایران با انتخاباتی داخلی برای تعیین رئیس ونائب رئیس و بقیه سمتهایی که عرف است در بین اعضا تقسیم شود آغاز بکار کرد.
انتخاباتی که نتیجه اش خیلی زود تعجب برخی را برانگیخت،عده ای کمی بیشتر از تعجب، قضاوت کردند و گفتند تبانی سه نفر عضو جدید در شورا برای اینکه رئیس قبلی دوباره رئیس نشود مشهود است و چرا احترام رای بالای مردم به رئیس شورا نگاه داشته نشده و برخی پا را فراترگذاشتند و گفتند در تعیین رئیس شورای پنجم شائبه هایی از سفارش برخی خواص شهرستان وجود دارد و قص علی هذا.
باید پذیرفت حتی اگر هر موضوعی در پس پرده یا روی پرده انتخاب رئیس شورای شهر باشد تعیین رئیس برای هر شورا یک حق است که از طریق رای گیری انجام می شود و هیچ دلیلی وجود ندارد کسی که بیشترین رای را در انتخابات داشته لزوما باید رئیس هم باشد و این را هم باید دانست که در نهادی مردمی مثل شورا بین رئیس و یک عضو عادی خیلی تفاوتی نیست و رئیس تنها حالت دبیری جلسات را به عهده دارد.
به نظرم آنچه در شورای شهری مثل بافق اهمیتش از اینکه چه کسی رئیس باشد و چه کسی عضو عادی بیشتر است، نوع دیدگاه و تفکر حاکم بر شوراست،اینکه مجموعه شورا مانند شورای چهارم مطالبه گر و بیدار کننده مردم در احقای حقوق شهر باشد و در سخت ترین ماجراهای وارد بر شهر به میدان بیاید یا مانند شورای سوم از کنار موضوعی مهم مثل اتفاقات اردیبهشت ۹۰ به راحتی بگذرد و با آن همه اجحافی که در حق بافق شد نتواند حتی یک امتیاز مثبت برای شهر بگیرد.
مسلما شورای چهارم شهر بافق با یک پیگیری مثال زدنی و ماندگارش توانست خود را از پوسته ای به نام شورای شهرداری خارج کند و دامنه مسؤلیت و اثرگذاری اش را در تمام موضوعات شهر گسترده کند و حتی در مواردی با تصمیمات جسورانه ،آینده بافق در زمینه منابع معدنی و زیرساختهای سرمایه گزاری و اشتغال را به خوبی پیگیری نماید و پای تعهدش به مردم بماند تاجایی که حتی حاضر شد خیانتهای رفته بر بافق و تجاوز به خطوط مرزی در زمان های گذشته را علاوه بر اطلاع رسانی با مدرک و دلیل به سمت قضاوت در دادگاه بکشاند هرچند در این راه سنگهای دوست و آشنا بر گرده اش فرود آید.
گزافه نیست اگر ادعا کنیم شورای چهارم شهر بافق در بین شوراهای شهر از بهترین شوراهایی بود که تاکنون بافق به خود دیده است چرا که هم در امور کلان شهر سر رشته امور را بدست گرفت هم با انتخاب شهرداران توانمند، شهرداری بافق را از یکسو نگری در فعالیتهای شهری خارج و در کنار فعالیتهای عمرانی بهای بسیار خوبی به مقوله فرهنگ ، آرامش روانی و سلامت روحی مردم داد که اینگونه پرکاری و خلاقیت زبانزد عام و خاص حتی دیگر شهرهای استان شده است.
حمیت و حمایت اعضای شورای شهر بافق آن هم بصورت میدانی در انتخابات مجلس و رایزنی های متعدد با شوراهای اسلامی شهرهای حوزه انتخابیه که موجب شد برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، بافق دارای نماینده ای بومی شود نیز از آن دست مردانگی هاست که در تاریخ بافق ثبت شد و بی شک بارها و بارها مورد تمجید قرار خواهد گرفت.
شاید مهمترین شاخصه شورای چهارم را علاوه بر پیگیری دلسوزانه بتوان در مردمداری و ندوختن جیب برای بهره برداری شخصی چه از نظر مالی و چه از نظر گرفتن پست و مقام اجرایی قلمداد کرد موضوعی که انصافا می تواند چراغ راهی برای خدمت صادقانه دیگر شوراها و شورائیان باشد.
در پایان ضمن تبریک آغاز فعالیت شورای پنجم به اعضای محترم، امیدوارم این شورا علی رغم تفاوت بسیار در نگاه سیاسی در بین اعضاء که خود می تواند موجب خیر باشد ،با درس گرفتن از یادگارهای بجا مانده از ۴ شورای قبل در اذهان مردم،کارنامه ای قابل قبول و دفاع از خود به یادگار گذارد و از امتحانات پیش روی خود که از قضای روزگار در نخستین روزهای آغاز به فعالیت این شورا می خواهد عیار توان و تعهد اعضاء را در ماجراهایی گر گرفته ای مانند قطعی شدن واگذاری سهام باقی مانده شرکت سنگ آهن مرکزی بافق به تامین اجتماعی در روزهای آتی و پیگیری صورتجلسه ۹/۶ و کارگروه مطالبات و دفاع از حق بافق در آنومالی پر بحث و حدیث d19 به آزمون گذارد ،سربلند بیرون آید.
محمد علی قاسم زاده بافقیگفتگو گفتگو