Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 25782148


اخیرا مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد از پهنه صنایع شهرستان بافق گفته است که در اینخصوص سوالات اساسی وجود دارد.

بافق خبر؛در خبرها به نقل قول از مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد درخصوص پهنه صنایع شهرستانها آمده است: پهنه اول در منطقه بافق و در جوار جاده یزد ـ بافق در نزدیکی کارخانه تولید روی درنظرگرفته شده است. دراین خصوص چند سوال اساسی وجود دارد که امیدوارم مسئولین جواب قانع کننده ای برای آن داشته باشند.

  1. چرانقطه استقرار صنایع نزدیک نقطه صفرمرزی با بخش فهرج درنظرگرفته شده است؟
  2. چه صنایعی قراراست دراین منطقه مجوزاحداث بگیرند که فاصله استقرارآن با مرکز شهرستان بافق حدود شصت کیلومتر لحاظ شده است واگر این فاصله می بایست رعایت میشد چرا حدفاصل برای بخش فهرج رعایت نشده است؟
  3. چه تضمینی وجوددارد که نیروی مورد نیاز این صنایع ازشهرستان محروم بافق بکارگرفته شوند واصولا چه توجیهی وجوددارد که نیرو از بافق برای کار به این منطقه برود؟

به نظر بنده این تقسیم بندی فقط وفقط برروی کاغذ بنام بافق است و درعمل به کام مرکز استان. حال که قراراست پهنه ایی برای شهرستان بافق درنظرگرفته شود بهتراست این پهنه صنایع درمنطقه جوار معدنی بافق لحاظ شود زیرا زیرساختهای اولیه دراین منطقه آماده است و آرزوی نیروی جوان وبیکاربافق برای داشتن شهر صنعتی محقق خواهدشد.

 

 گفتگو گفتگو