Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 25866120
مدیرداخلی امامزاده عبدالله بافق:


قبل از انجام هرگونه کار عمرانی جدید با توجه به قدمت و فرسودگی ساختمان های آستان متبرکه نیاز به هزینه هائی برای حفظ فضای موجود از قبیل مقاوم سازی وایزوگام ،ساماندهی برق و غیره باید انجام شود.

به گزارش بافق خبر؛ مدیر داخلی امامزاده عبدالله بافق  در رابطه میزان نقدینگی و موارد هزینه شده و درآمد امامزاده عبدالله (ع) گفت:حدود508میلیون تومان پول به حساب امامزاده است. حدود ۱۴۰ میلیون فاکتور هایی هزینه شده که وجه آن پرداخت نشده است که با این حساب نقدینگی آستانه امامزاده عبدالله حدود ۱۳۵ میلیون تومان می باشد.

سید ابراهیم حسینی افزود: درآمدهای آستان متبرکه40درصد بخش عمرانی،20درصد بخش فرهنگی،30 درصد امور جاریه از جمله حقوق خدام و غیره و10 درصد حق تولیت که به حساب خزانه واریز می شود.

مدیر داخلی امامزاده عبدالله(ع)در خصوص بدهی آستان متبرکه ا اما با این مبلغ اندک نمیتوان در سال جاری کار عمرانی خاصی انجام داد.

وی در ادامه با توجه میزان بودجه امسال اظهار کرد:با این مبلغ نمی توان در سال جاری کار عمرانی چشم گیری انجام داد و همچنین قبل از انجام هرگونه کار عمرانی جدید با توجه به قدمت و فرسودگی ساختمان های آستان متبرکه نیاز به هزینه هائی برای حفظ فضای موجود از قبیل مقاوم سازی وایزوگام ،ساماندهی برق و غیره باید انجام شود.

وی در خصوص نا بسامانی سرویس های بهداشتی این بقعه متبرکه بیان داشت:با توجه به نامناسب بودن برای ساماندهی سرویس های بهداشتی فعلی حدود40میلیون هزینه نیاز است . چون در طرح جامعه قرار است سرویس های بهداشتی جابه جاشود انشاءلله بعداز قطعی شدن این طرح سرویس بهداشتی جدید و مناسب در اولویت کارهای عمرانی قرار خواهد گرفت.

حسینی در پایان در رابطه با مبالغی که خیرین اهدا میکنند گفت: در طرح مودت، خیرینی که مبالغی را به آستان متبرکه اهدا میکنند در همان راستا هزینه میشود. ان شاءالله با شروع به کار هیئت امنای جدید و همکاری مسئولین ومردم بتوانیم با تلاش بنایی در شان این امامزاده  بسازیم و همچنین  از نظر فرهنگی  در سطح استان و کشور به جایگاه واقعی برسانیم.

انتهای پیام/م.فگفتگو گفتگو