Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 32292980
به مناسبت 16آذرماه روز دانشجو؛


16 آذر 1332 نمونه ای از آن است دانشگاه تهران میدان جانفشانی سه دانشجویی شد که برای همیشه جاوید شدند و غرور استکبار را شکستند تا راه باز شود.
به مناسبت 16آذرماه روز دانشجو؛

بافق خبر؛

اصحاب اطراف رسول مکرم اسلام (ص) را گرفته بودند بحث از علم و دانش بود حضرتش مطالبی فرمودند که همگی را به شگفتی واداشته بود در بین آن همه عرب یک عجم نیز بود از همه بیشتر توجه می کرد و معلوم بود مطالب حضرت را بهتر درک می کند به همین جهت محبوب تر بود .

همیشه سخن از آینده شنوندگان بیشتری دارد پیامبر از آینده دانش سخن گفتند: اگر علم در ثریا باشد مردمی از قوم این مرد بدان دست خواهند یافت .

گویا اکنون آن زمان است دانشجویان دیروز با مبارزه، موانع را از جلو پیشرفت این مردم برداشتند و برای دفع موانع جان خود را نثار کردند و 16 آذر 1332 نمونه ای از آن است دانشگاه تهران میدان جانفشانی سه دانشجویی شد که برای همیشه جاوید شدند و غرور استکبار را شکستند تا راه باز شود و دانشجوی امروز با فتح قله های علم به ثریا رهنمون شوند دنیا از دانشجوی دیروز و مسافر علم ثریای امروز مات و مبهوت مانده است و هر چقدر مانع تراشی کنند قطعاً پیش بینی حضرت رسول(ص) محقق خواهد شد و دیری نخواهد گذشت که برای دست رسی به تازه های علم ناچار خواهند بود زبان فارسی را بیاموزند که رهبر معظم انقلاب خطاب به دانشجویان فرمودند: باید همت شما این باشد که در دنیا به وضعی برسیم که اگر کسی بخواهد به تازه های علمی دست پیدا کند مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.

حجت الاسلام احمدعلیزاده فلاحگفتگو گفتگو