Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 30275826
گزارش مردمی/


اواخر سال گذشته بود که تیترهایی با عنوان طلسم خیابان وحشی بافقی شکست بر روی خروجی رسانه های بافق رفت.خیابانی که چندین شورا و شهردار را برای تکمیل آن آمدند و رفتند.

به گزارش بافق خبر؛ اواخر سال گذشته بود که تیترهایی با عنوان طلسم خیابان وحشی بافقی شکست بر روی خروجی رسانه های بافق رفت.خیابانی که چندین شورا و شهردار را برای تکمیل آن آمدند و رفتند.

اما طراحی ورودی این خیابان مشکلاتی برای مغازه داران بهمراه داشته است که خبرنگار بافق خبر؛این مشکلات را از مغازه داران اطراف پرسید.

کریمی گفت: اینطور که ما شنیدیم قرار بود قسمت جلوی مغازه که به صورت یک جاده است به عنوان پارکینگ مغازه دارها احداث شود چون برای ورود مشکل دارند قرار است این جاده را نصف کنند برای پارک وفضای سبز ونصف دیگر آن را پارکینگ کنند وجلوی ان را با زنجیر ببندند وکلید آن را برای خالی کردن بار به مغازه دارها بدهند که این یک کار مشکل است واصلا مهندسی نبوده است.

اکرمی نیز به عنوان فروشنده لوازم بهداشتی ساختمانی گفت: قرار بود این قسسمت را آسفالت کنند وتحویل ما بدهند ولی متاسفانه تا امروز هیچ اقدامی انجام ندادند ضمن اینکه راه را هم بسته بودند وآقای شهردار گفته که این قسمت را درست می کنیم ولی 6 ماه این قسمت افتاده است.

رحمانی صاحب مغازه قصابی نیز اظهار داشت: شهردار در شهر مسئول زیبائی شهر است وفرماندار هم نظارت  بر علمکرد مسئولین دارد و اگر مسئولین بخواهند کار کنند پول هست فقط باید همت داشته باشند تا شهر را آباد کنند.

وی ادامه داد:هر مسافری که وارد شهر می شود اول از این خیابان رد می شود تا به مکان های اصلی شهر برسد اگر ببیند که شهر زیبائی دارد در شهر بیشتر می ماند ولی اگر این وضعیت خیابان ها وپیاده روها را ببیند فکر دیگری خواهد کرد.

انتهای پیام/م.فگفتگو گفتگو